Diensten

Verbinden

Nieuwe vormen van samenwerking zijn een onmisbare vereiste tot succes. Contacten leggen is een combinatie van weten wat je wilt, met wie en van een gericht plan. Het binden en boeien van mensen vraagt om een nieuwe manier van kijken. Ondernemers en bestuurders willen bij elkaar komen, met elkaar praten en kijken wat de mogelijkheden zijn. Het is veel meer op zoek gaan naar het belang van die ander en daarop inspelen. Vingerling & Partners faciliteert u bij dit alles en brengt voor u de juiste mensen bij elkaar.

Triple Helix
De toekomst vraagt om een nauwere samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs, als we ervoor willen zorgen dat dynamische regio’s dynamisch blijven. De potentie voor innovatie en economische ontwikkeling kunnen we immers beter benutten als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen beter samenwerken. Vingerling & Partners brengt graag in uw gemeente of regio deze partijen bij elkaar.
Community Building
Sommige projecten verlopen beter als er rondom een compelling event een community wordt opgestart. Zoals bijvoorbeeld rondom de renovatie van de Maastunnel. Grote werkgevers en publiekstrekkers werken daarbij samen om gedurende deze renovatie de stad goed bereikbaar te houden. Dit doen zij door bezoekers, medewerkers en leveranciers te wijzen op alternatieve routes en vervoersmogelijkheden. Community building is een vak apart. Vingerling & Partners is u daar graag bij van dienst.
Linking Pin
De organisatie van morgen is meer netwerkachtig. Wij beschikken over een uniek netwerk. Vingerling & Partners weet als geen ander ‘hoe de hazen lopen’ in de stad Rotterdam, de Haven en de Zuidhollandse Eilanden. Misschien bent u op zoek naar de juiste vestigingsplaats voor uw bedrijf in de Rotterdamse regio of wilt u met uw directie verbinding zoeken met een universiteit. Wilt u in contact komen met de juiste bestuurder, CEO, ambtenaar of hoogleraar? Vingerling & Partners helpt u graag aan het juiste contact. Creatief ondernemen en sprankelend inspireren. Daar is het om te doen.
Omgevingsmanagement
Binnen het publieke segment groeit het belang van een goed uitgevoerd omgevingsmanagement. Als er grote projecten of veranderingen op stapel staan, dan is het creëren van een breed gedragen gebiedsvisie van essentieel belang. Vingerling & Partners wil u daar graag bij van dienst zijn. Zo voeren wij bijvoorbeeld voor De Verkeersonderneming (met partijen als Rijkswaterstaat, MRDH, Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam) gebiedsregie voor de regio Rotterdam Zuidwest. Hierdoor wordt de samenwerking van stakeholders bevordert om tot een slimmere en beter bereikbare regio te komen. Hierbij blinkt Vingerling & Partners uit in het bouwen van een duurzame relatie met stakeholders en scheppen wij ruimte voor nieuw perspectief.

Inspireren

Het opdoen van inspiratie doordat je met elkaar praat is een heel belangrijke zaak. We gebruiken de term inspiratie als we mensen ontmoeten die ons weten te raken en een aantrekkelijk enthousiasme uitstralen. Mensen die ons inspireren staan ergens voor. Ze zetten ons aan tot verandering en verbetering, tot nadenken en navolgen. Mensen die inspireren raken het hart. Ze doorbreken middelmatigheid, de veilige status en staan ergens voor. Met die drive wil Vingerling & Partners voor u uw gesprekspartner zijn.

The Executive Coach, voor u persoonlijk
Moderne leiders worden geconfronteerd met een steeds complexere omgeving. Vaardigheden en gewoonten die u tot hier gebracht hebben zijn vaak niet de juiste vaardigheden en gewoonten om u vanaf hier verder te brengen. Voor succesvolle leiders zijn coachen en gecoacht worden cruciaal. Wilt u weten wat anderen wèrkelijk van u denken? Wilt u zich meer bewust zijn van hoe u op anderen overkomt? Zet tijdens vergaderingen denkbeeldig eens even het geluid uit. Kijk hoe mensen fysiek met je omgaan. Gaan ze glimlachen als ze je zien en gaan ze naast je zitten? Of merken ze je nauwelijks op en gaan ze aan de overkant zitten? Let op hoe ze stuk voor stuk op je reageren. Vingerling & Partners begeleidt succesvolle mensen één-op-één om nog succesvoller te worden. Zoek een bliksemafleider, een stressontlader, een vertrouwenspersoon. The Executive Coach bestaat uit een serie prikkelende en vertrouwelijke gesprekken voor succesvolle leiders die hun leiderschap op een hoger plan willen brengen en nóg beter willen worden.
Informele Adviesraad, voor u persoonlijk
Een goed leider organiseert zijn eigen kritiek. Hij zit in de ‘beter-worden-business’. Dat doe je door een paar vertrouwelingen openheid van zaken te geven en met elkaar in een veilige setting te brainstormen hoe het beter kan. Kies daarom persoonlijke raadslieden. Ze beïnvloeden je leven diepgaand. Kijk ook met de ogen van een observator naar jezelf en je zult verder komen. Vingerling & Partners is u graag van dienst bij het uitwerken van een informele adviesraad voor uw bedrijf of instelling.
Strategie sessie “Think Different”, voor uw Directie, RvB of RvT.
Strategie is het beter willen doen dan iemand anders. Waar staat u op dit moment in de rol van directie, Raad van Bestuur en/of Raad van Toezicht? Als er één ding van een leider verwacht mag worden, is het helderheid. Daarom is het nodig om scherp te zijn op elkaar. We moeten leren nadenken en er tijd voor nemen hoe het verder moet. Vingerling & Partners wil u behulpzaam zijn door het organiseren van een strategie sessie ‘think different’. Wat zijn de bestaansredenen van onze company? Wat willen we eigenlijk? Zijn we betekenisvol voor de klant? Doen we het vandaag beter dan gisteren? Waar zijn we ons zelfvertrouwen kwijtgeraakt? Waar komt in de toekomst onze kasstroom vandaan? Een bestuurder kijkt over de markt heen en heeft alle marktontwikkelingen in beeld. Vingerling & Partners wil met u de natuur in en gesprekken hebben over het leven.
Verkopen in een verzadigde markt, voor uw salesteam
Je klanten motiveren om bij jou te kopen. Dat is de uitdaging waar we voor staan. Hoe functioneert op dit moment uw verkoopteam? Wat gaat goed en wat kan beter Verkopen is simpel, maar het is lastig om simpel te verkopen. Wij helpen uw team in te spelen op nieuw koopgedrag, door gebruik te maken van eigen kracht, het bevorderen van een crossmediaal concept, persoonlijke aandacht, service en gastheerschap. Als uw medewerkers inspireren, verrassen, klanten welkom heten en welkom laten voelen, vakkennis hebben, vertrouwen geven en service bieden, dan is er toekomst! Kortom: Vingerling & Partners inspireert u om van elke medewerker een kampioen te maken.
De Bourgondische Tafel, voor uw topklanten
De meeste mensen hebben op het werk zelden of nooit creatieve gedachten. De meest creatieve gedachten komen juist op het moment dat je ontspannen en helemaal niet met het probleem bezig bent. Misschien is het een idee om eens een keer een sessie te organiseren over de dromen en ambities van uw topklanten. Adelaars gaan immers niet vanzelf bij elkaar zitten. Je moet ze één voor één vinden. Kies een goed restaurant en een rustige tafel om goed met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Het is wonderlijk en enthousiasmerend om te zien hoe zo’n topgezelschap elkaar naar een hoger level tilt. Vingerling & Partners kan dit als geen ander voor u faciliteren en regisseren. Het bevordert loyaliteit met uw topklanten en hierdoor ontstaat verdieping van uw samenwerking.
Uw eigen Denktank, voor feeling met de markt
Blijf actueel en relevant. Verleg je grenzen. Voor u als ondernemer of bestuurder kan het bijzonder waardevol zijn uw eigen denktank te creëren. Uw aparte unit voor ‘out-of-the-box-denken’. Een groep van twintig, dertig van de meest uiteenlopende professionals kunnen u ideeën aanleveren waar u anders met geen mogelijkheid op gekomen was. Misschien zoekt u een creatieve oplossing voor een vrijstaande verdieping of zoekt u nieuwe afzetmarkten voor uw product of dienst. Wees een sympathiek merk dat mensen aantrekt. Doordat Vingerling & Partners over een uniek netwerk beschikt, kunnen wij samen met u een ‘denktank’ formeren. Dit levert u merkambassadeurs op. Uw bouwt aan vriendschappen en het geeft ook aan u inspiratie.
Kennissessies, voor kleine groepen klanten en prospects
Soms is het lastig iets heel specifieks goed over te brengen bij een paar belangrijke klanten. Daar kan een kennissessie u bij helpen. Vingerling & Partners vertaalt dan voor u een specifieke materie tot een heldere en duidelijke boodschap voor uw doelgroep. Een kleine klantenbijeenkomst is bijzonder geschikt om een bepaalde boodschap goed over te bühne te brengen. Voor u is het tevens een ideaal moment om uw onderscheidend vermogen te etaleren, klanten èn prospects uit te nodigen en dit bijvoorbeeld te combineren met een korte rondleiding door uw bedrijf. Vingerling & Partners levert u graag maatwerk hiertoe.
Inspiratiebijeenkomsten, voor grote groepen klanten en prospects
Voor grote bedrijven en instellingen is het een uitdaging nieuwe vormen van communicatie te ontwikkelingen waarmee de verbinding met uw klanten van een nieuwe dimensie wordt voorzien. Heeft u bijvoorbeeld al eens een theater afgehuurd en al uw klanten en prospects uitgenodigd rond een bepaald thema? Maak het verschil en biedt uw zakelijke klanten een creatief platform aan om nieuwe ideeën op te doen en zich voor de toekomst te versterken. Een grootschalige inspiratiebijeenkomst voor uw klanten en prospects is zowel voor de bezoekers als ook voor uw eigen accountmanagers een unieke gelegenheid om bestaande relaties te verstevigen en nieuwe contacten te leggen. Met een dergelijk event kunt u op geheel eigen wijze het verschil maken in een markt waar meer dan ooit behoefte is aan betrokkenheid, vertrouwen en toekomstvisie. Vingerling & Partners zet graag een creatief regionaal platform op uw naam. Voor de Rabobank hebben wij ruim 25 van dit soort bijeenkomsten georganiseerd. Dat kan ook voor uw organisatie. Met een dergelijke inspiratiebijeenkomst brengt u ‘het beste van binnen naar buiten’ en haalt u de banden met uw klanten aan.

Modereren

Het beste uit de sprekers en bezoekers halen die uw bijeenkomst bezoeken. Wij doen dat met inhoudelijke kennis en de juiste relationele vaardigheden. Vingerling & Partners weet als geen ander wat er in de regio speelt. Vanuit die insteek leiden wij voor u het gesprek en discussie in goede banen, bijvoorbeeld tijdens uw congres, ondernemersbijeenkomst of opening van uw zaak. Wij stellen voor u de juiste vragen, verlenen of ontnemen deelnemers het woord en betrekken eventuele vragen uit het publiek in de discussie, om uw bijeenkomst tot een groot succes te maken.