1 op de 5 werknemers verduurzaamt woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam

1 op de 5 werknemers verduurzaamt woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam

Ruim 40 werkgevers in Rotterdam werken met elkaar aan de verduurzaming van het woon-werk en zakelijk verkeer. Zij hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gezamenlijk zijn zij goed voor 80.000 werknemers. Dit is 1 op de 5 werknemers in Rotterdam.

Het woon-werk en zakelijk verkeer bestaat uit ongeveer de helft van al het personenverkeer. Deze bedrijven dragen, door onderdeel te zijn van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave. Werkgevers inspireren elkaar met goede voorbeelden en initiatieven. Van een routeplan voor zakelijk vliegverkeer tot alle vormen van duurzame mobiliteit.

Verduurzamen van woon-werk en zakelijk verkeer

Bedrijven verduurzamen hun woon-werk en zakelijk onder andere door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen vormen de bedrijven een krachtige alliantie om zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

Rotterdams Klimaatakkoord

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030.  De gemeente ondersteunt de plannen en Zuid-Holland Bereikbaar helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen. Deelnemende werkgevers zijn te vinden op de website van Ways2go.

PwC aanvoerder Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Met meer dan 1.000 werknemers in Rotterdam, is PricewaterhouseCoopers (PwC) een grote werkgever in de regio. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, en aansluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit was dan ook een logische stap. Zij voeren een aanvoerdersrol van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. PwC stimuleert een duurzamere mobiliteit voor de eigen werknemers. Maar als dienstverlener reikt de invloed van PwC ook tot haar klantenkring. Edwin van Wijngaarden, partner PwC: “Als wij in onze projectvoorstellen de verwachte CO2-uitstoot expliciet berekenen en meenemen als criterium in onze besprekingen, dan zie je dat er ineens veel meer bewustwording voor dit thema ontstaat.”

Doe mee!

Op 10 mei kwam de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit bij elkaar voor een inspiratie- en netwerksessie. Ook ondertekenden Rotterdamse werkgevers de intentieverklaring. Zij sloten zich aan als nieuwe alliantiepartner.  Vingerling & Partners verzorgt voor deze Klimaatallliantie het relatiemanagement. Ook aansluiten bij deze alliantie of meer informatie? Ga naar de website voor de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.