Veranderen is lastig voor ons brein


17 nieuwe partners binnen de Klimaatalliantie, 6 stellingen over bereikbaarheid en duurzaamheid en een top gastspreker: Helga van Leur.
Op 17 april was de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit te gast bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Geslaagde Mobiliteitsmiddag Leiden


Op donderdag 30 maart vond de Mobiliteitsmiddag Leiden Bio Science Park (LBSP) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er besproken hoe een mobiliteitsbeleid toekomstbestendig blijft en hoe het LBSP bereikbaar blijft. Cees Vingerling was mediator van deze dag en is adviseur stakeholdermanagement Zuid-Holland Bereikbaar.

Lees meer

Alles begint met koffie


Verschillende mobiliteitsmanagers kwamen bijeen bij BCN in Utrecht. Aan Vingerling & Partners was gevraagd een masterclass te geven over stakeholdermanagement. Deze interactieve sessie gaf inzicht in het belang en de toegevoegde waarde van stakeholdermanagement voor overheden en het bedrijfsleven.

Lees meer

Wederom constructieve stakeholdertafel Zuid Hollandse Eilanden en Haven


Driemaal per jaar komen de bestuurders van de Zuid Hollandse Eilanden en de Rotterdamse Haven bij elkaar om samen met werkgevers (organisaties) elkaar te informeren en consulteren rondom de bereikbaarheid van de regio.

Lees meer

Voorbereiding op de vervanging van de Van Brienenoordbrug


Over drie jaar worden de bogen van de Van Brienenoordbrug vervangen. Vanuit Zuid Holland Bereikbaar is Vingerling & Partners betrokken bij het stakeholdermanagement.

Lees meer

Succesvolle Stakeholdertafel Regio Drechtsteden 


Zo’n driemaal per jaar organiseren we voor Zuid Holland Bereikbaar een Stakeholdertafel voor de regio Drechtsteden.

Lees meer

Recensie

Over ons

Middels stakeholdersmanagement richten wij ons op duurzame kwalitatieve contacten met publieke en private hoofdrolspelers in de samenleving, op zoek naar draagvlak, strategische inputmomenten, netwerk en alliantievorming. De formele en informele contacten worden optimaal gestructureerd en onderhouden.

Opdrachtgevers