Masterclass Strategisch Stakeholdermanagement


Hoe bouw je aan een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven? Hoe verdiep je je in de belangen van een ander en spreek je de taal van de ander?

Lees meer

Werkgeversbijeenkomst Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem


Verschillende bedrijven uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem kwamen bijeen op de werkgeversbijeenkomst georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar. Bedrijven kregen informatie over de geplande renovaties door Rijkswaterstaat van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen en de grote hinderimpact in de regio.

Lees meer

Summerschool over belangrijke economische principes


Circa 100 jongeren hadden zich ingeschreven voor een Summerschool bij de Levende Steen Ministries, een snel groeiende multiculturele kerk in Spijkenisse. Cees Vingerling verzorgde daar een masterclass over geloof en economie.

Lees meer

Werkgeverstafel voor Onderwijs


Onlangs organiseerde Vingerling & Partners een werkgeverstafel voor het onderwijs. Om een betere invulling te geven aan praktijkgericht onderwijs is een goede regionale samenwerking tussen onderwijs en werkgevers immers van essentieel belang.

Lees meer

Veranderen is lastig voor ons brein


17 nieuwe partners binnen de Klimaatalliantie, 6 stellingen over bereikbaarheid en duurzaamheid en een top gastspreker: Helga van Leur.
Op 17 april was de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit te gast bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Geslaagde Mobiliteitsmiddag Leiden


Op donderdag 30 maart vond de Mobiliteitsmiddag Leiden Bio Science Park (LBSP) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er besproken hoe een mobiliteitsbeleid toekomstbestendig blijft en hoe het LBSP bereikbaar blijft. Cees Vingerling was mediator van deze dag en is adviseur stakeholdermanagement Zuid-Holland Bereikbaar.

Lees meer

Recensie

Over ons

Middels stakeholdersmanagement richten wij ons op duurzame kwalitatieve contacten met publieke en private hoofdrolspelers in de samenleving, op zoek naar draagvlak, strategische inputmomenten, netwerk en alliantievorming. De formele en informele contacten worden optimaal gestructureerd en onderhouden.

Opdrachtgevers