Inspireren

Mensen die ons inspireren staan ergens voor. Ze sporen ons aan tot verandering en verbetering, tot nadenken en navolgen. Mensen die inspireren raken het hart. Met deze drive wil Vingerling & Partners voor u uw gesprekspartner zijn.

Adviseren

Vingerling & Partners adviseert overheden op welke wijze zij het beste met het bedrijfsleven kunnen samenwerken, van visie tot het juiste uitvoeringsprogramma. En het bedrijfsleven en het onderwijs adviseren wij over hoe zij de samenwerking met overheden succesvol kunnen uitvoeren.

Verbinden

Nieuwe vormen van samenwerking zijn onmisbaar voor succes. Het binden en boeien van mensen vraagt om een nieuwe manier van kijken. Vingerling & Partners speelt in op de belangen van andere stakeholders en brengt voor u de juiste beslissers bij elkaar.

Over ons

Middels stakeholdersmanagement richten wij ons op duurzame kwalitatieve contacten met publieke en private hoofdrolspelers in de samenleving, op zoek naar draagvlak, strategische inputmomenten, netwerk en alliantievorming. De formele en informele contacten worden optimaal gestructureerd en onderhouden.

De toekomst vraagt om een nauwere samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs, als we ervoor willen zorgen dat onze belangrijke economische MRDH regio dynamisch blijft. De potentie voor innovatie en economische ontwikkeling kunnen we immers beter benutten als overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen nog beter samenwerken. Vingerling & Partners brengt graag voor u deze partijen bij elkaar. Door ons unieke netwerk en jarenlange ervaring weten wij als geen ander ‘hoe de hazen lopen’ in de stad Rotterdam, de Haven en de Zuidhollandse Eilanden. Creatief ondernemen, sprankelend inspireren en de juiste belangenbehartiging voor uw zaak. Daar is het ons om te doen.

Wat wij hebben bereikt

Vingerling & Partners is in 2015 van start gegaan. Inmiddels hebben we diverse projecten voor meer dan 30 verschillende opdrachtgevers uitgevoerd:

0
+
Opdrachtgevers
0
+
Dagvoorzitter
0
+
Ondernemerstafels

Ons team

Partners in business

Dit zijn onze primaire samenwerkingspartners:

Kwalitatief- en kwantitatief onderzoek

Registeraccountant

Bedrijfsoverdracht

Mobiliteitsvraagstukken

Locatie voor congressen

Locatie voor congressen

Communicatiespecialisten

Communicatieplatform

Ruimtelijke ontwikkeling

Certificering Onderwijs

Belangenbehartiging Werkgevers

Belangenbehartiging Werkgevers

Marktonderzoek

Onafhankelijk vermogensbegeleider

Recensie