Vingerling & Partners

Nieuws

Mensen maken de mainport


Mainport Academy zet zich in voor vernieuwend en innovatief ondernemerschap.
Onlangs maakte Harold Joëls en Matty van den Berg van Mainport Academy een item over het belang van stakeholdermanagement.

Lees meer

Nieuw bedrijfspand Van Dorp aanwinst voor regio Rotterdam


Gefeliciteerd Van Dorp met jullie prachtige nieuwe bedrijfspand. Een eye-catcher en een aanwinst voor Rotterdam en de regio.

Lees meer

De Regiodeal Zuid Hollandse Delta


Grote steden floreren als nooit tevoren, maar het Rijk ziet ook de nut en noodzaak om voor bewoners en bedrijven te investeren in de regio. Kunnen scholieren straks elk beroep op MBO niveau leren binnen de Zuid Hollandse Delta?

Lees meer

Interview in Algemeen Dagblad


Recent verscheen in het Algemeen Dagblad, editie Voorne-Putten, een interview door Claudia Langendoen met Cees Vingerling. Hoe moet Voorne-Putten er over dertig jaar uitzien? Niemand weet dit nog. Cees Vingerling, verbinder voor overheid, ondernemers en onderwijs, houdt zich bezig met deze toekomstvisie.

Lees meer

Waarom stakeholdermanagement?


Vingerling & Partners geeft u inzicht in de waarde van de stakeholder, verbeteren de betrokkenheid van de stakeholder en helpt u bouwen aan stakeholderwederkerigheid. Wij verlenen graag onze bijdrage aan de bevordering van duurzame, lange termijn relaties ten bate van uw organisatie.

Lees meer

Miljoenennota 2021 in 30 minuten


Naar aanleiding van Prinsjesdag, organiseerde Visser & Visser op 17 september jl. een Prinsjesdagjournaal met partner en fiscalist Harold van den Berge en verbinder Cees Vingerling. In een live-uitzending bespraken zij de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers uit de belastingplannen van het kabinet voor het komende jaar.

Lees meer

Nederlands Consulaat-Generaal Antwerpen en Vingerling & Partners koppelen netwerken aan elkaar


Er zijn volop kansen voor Nederlandse ondernemers in Antwerpen. De komende jaren investeren overheden miljarden euro’s in de mobiliteit van de Antwerpse regio. Binnenkort organiseren we een speciale handelsmissie naar Antwerpen.

Lees meer

Samen aan de slag om CO2 te reduceren


De gemeente Rotterdam werkt hard aan het behalen van de nationale vertaling van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Om die ambitie waar te maken wordt in Rotterdam gewerkt met Klimaattafels. Cees Vingerling is als specialist Stakeholders Management namens De Verkeersonderneming bij de ondernemerstafel van het Klimaatakkoord voor Mobiliteit betrokken.

Lees meer

Geslaagd inspiratieforum De Stationstuinen


“Samenwerking tussen alle partijen is dé succesfactor”
De Stationstuinen is een unieke gebiedsontwikkeling ten oosten van het NS-station Barendrecht.
Maar wat zijn de kansen precies en hoe maak van je zo’n gemengd woon-werkgebied een succesverhaal? Verschillende sprekers gaven tijdens het inspiratieforum op woensdag 15 juli 2020 hun visie op de vragen van moderator Cees Vingerling.

Lees meer

Focus is succes


Samen met BEECKK Ruimtemakers een interessante sessie georganiseerd over hoe we versnelling kunnen creëren binnen de verstedelijkingsopgave en fusiegemeenten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. BEECKK is hiervoor de professionele partij voor gemeenten.

Lees meer

Wethouder Piet Vat benadrukt belang van constructieve samenwerking


Wethouder Piet Vat van Gemeente Sliedrecht heeft verschillende keren deelgenomen aan de ‘Stakeholderstafel BAR en Drechtsteden’ en benadrukt het belang van een constructie samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven.

Lees meer

Sociaal drama op zee


Prof. Harry Geerlings werkt met regelmaat samen met Vingerling & Partners. Dat doet Geerlings als expert tijdens ondernemersbijeenkomsten of als adviseur bij speciale projecten. Recent verscheen van zijn hand een column in het Nieuwsblad Transport met de titel “Sociaal drama op zee”.

Lees meer

Vingerling & Partners ook voor digitale ontmoetingen!


We leven in een snel veranderende tijd. Van economische groei tot een recessie door een virus. Vingerling & Partners zorgt ook voor digitale ontmoetingen.

Lees meer

Vingerling & Partners, HJ Media Groep en Port of BUSINESS bundelen hun krachten


Gezamenlijke problematiek vraagt om een gemeenschappelijke oplossing. Daarom slaan HJ Media Groep, Vingerling & Partners en Port of BUSINESS de handen ineen. Gezamenlijk realiseren zij allerlei ontmoetingsmomenten waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar kunnen informeren en ontmoeten.

Lees meer

Op mobiliteitsmissie naar Antwerpen


Economische regio’s kunnen van elkaar leren. Vandaar dat er onlangs een mobiliteitsmissie naar Antwerpen werd georganiseerd.

Lees meer

De Verkeersonderneming: met elkaar op weg voor een betere mobiliteit in de regio


Onze Haven is hèt magazine over DE Haven. In de editie van januari 2020 komen Roger Demkes en Cees Vingerling aan het woord over het belang dat overheden samen met het bedrijfsleven de regio bereikbaar houden.

Lees meer

R10 Mobiliteitscongres


Wat kunnen steden als Rotterdam en Antwerpen van elkaar leren qua mobiliteitstransitie? Dit en meer werd besproken tijdens het R10 Mobiliteitscongres van november 2019:

Lees meer

Inspirerend congres Voorne-Putten Futureproof


Waar staat Voorne-Putten, wat zijn de ontwikkelingen en wat moet er gebeuren om Voorne-Putten toekomstbestendig te maken? Vingerling & Partners verleende haar bijdrage aan dit congres:

Lees meer

Burgemeestersontbijt Barendrecht


Burgemeester Van Belzen van Gemeente Barendrecht is van mening dat de regio gezegend is met veel ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling.

Lees meer

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser


Je klanten en relaties op een feestelijke manier inspireren en bijpraten over ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Visser & Visser doet dit jaarlijks door middel van het Prinsjesdagontbijt.

Lees meer

‘Met elkaar de stad bereikbaar houden’


Andere vormen van mobiliteit zijn onmisbaar en vaak nog aantrekkelijk ook. Samen met het MKB wordt daar vooruitgang in geboekt.

Lees meer

Stakeholderstafel tussen overheden en bedrijfsleven bewijst haar nut


Afstemming tussen overheden en bedrijfsleven is van cruciaal belang om de regio bereikbaar te houden.

Lees meer

Hoge opkomst Congres Duurzame Mobiliteit


Duurzame mobiliteit raakt ons allemaal. Het toenemende autoverkeer heeft consequenties voor zowel de economie als het milieu.

Lees meer

Interview met Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit Gemeente Rotterdam


Een schone stad met schone wijken. De ambities voor de stad Rotterdam zijn hoog. Wethouder Judith Bokhove legt uit hoe de doelstellingen worden bereikt.

Lees meer

Economie van vliegen, varen en verplaatsen


De Rotterdamse haven is één van de grote pijlers van de Nederlandse economie. Transport en logistiek blijven in staat sneller te groeien dan de Nederlandse en de Europese economie. Maar er dreigt een disruptie van buitenaf.

Lees meer

Leefbaarheid centraal bij Stedelijke Ontwikkeling


In Nederland komen jaarlijks zo’n 80.000 inwoners bij. Tot 2030 zullen er jaarlijks 75.000 à 100.000 woningen moeten worden gebouwd of vernieuwd. Dit heeft grote invloed op onze bereikbaarheid en ontsluiting. Hoe houden we onze regio leefbaar?

Lees meer

Het familiebedrijf overdragen of verkopen?


Bijna 70% van de bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Verschillende organisaties gaven tijdens dit congres aan wat er komt kijken bij de verkoop of overdracht van een familiebedrijf. Als familiebedrijven zo succesvol zijn, waarom zou men dan überhaupt verkopen?

Lees meer

Privacy statement

Welkom op onze site! Wij verzamelen verschillende soorten gegevens op onze website om de website zo goed mogelijk te laten aansluiten uw wensen en eisen.

Privacy statement | Sluiten
Instellingen