Vingerling & Partners

Nieuws

Masterclass Strategisch Stakeholdermanagement


Hoe bouw je aan een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven? Hoe verdiep je je in de belangen van een ander en spreek je de taal van de ander?

Lees meer

Werkgeversbijeenkomst Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem


Verschillende bedrijven uit de Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem kwamen bijeen op de werkgeversbijeenkomst georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar. Bedrijven kregen informatie over de geplande renovaties door Rijkswaterstaat van 13 bruggen, 8 tunnels en 13 wegen en de grote hinderimpact in de regio.

Lees meer

Summerschool over belangrijke economische principes


Circa 100 jongeren hadden zich ingeschreven voor een Summerschool bij de Levende Steen Ministries, een snel groeiende multiculturele kerk in Spijkenisse. Cees Vingerling verzorgde daar een masterclass over geloof en economie.

Lees meer

Werkgeverstafel voor Onderwijs


Onlangs organiseerde Vingerling & Partners een werkgeverstafel voor het onderwijs. Om een betere invulling te geven aan praktijkgericht onderwijs is een goede regionale samenwerking tussen onderwijs en werkgevers immers van essentieel belang.

Lees meer

Veranderen is lastig voor ons brein


17 nieuwe partners binnen de Klimaatalliantie, 6 stellingen over bereikbaarheid en duurzaamheid en een top gastspreker: Helga van Leur.
Op 17 april was de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit te gast bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lees meer

Geslaagde Mobiliteitsmiddag Leiden


Op donderdag 30 maart vond de Mobiliteitsmiddag Leiden Bio Science Park (LBSP) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er besproken hoe een mobiliteitsbeleid toekomstbestendig blijft en hoe het LBSP bereikbaar blijft. Cees Vingerling was mediator van deze dag en is adviseur stakeholdermanagement Zuid-Holland Bereikbaar.

Lees meer

Alles begint met koffie


Verschillende mobiliteitsmanagers kwamen bijeen bij BCN in Utrecht. Aan Vingerling & Partners was gevraagd een masterclass te geven over stakeholdermanagement. Deze interactieve sessie gaf inzicht in het belang en de toegevoegde waarde van stakeholdermanagement voor overheden en het bedrijfsleven.

Lees meer

Wederom constructieve stakeholdertafel Zuid Hollandse Eilanden en Haven


Driemaal per jaar komen de bestuurders van de Zuid Hollandse Eilanden en de Rotterdamse Haven bij elkaar om samen met werkgevers (organisaties) elkaar te informeren en consulteren rondom de bereikbaarheid van de regio.

Lees meer

Voorbereiding op de vervanging van de Van Brienenoordbrug


Over drie jaar worden de bogen van de Van Brienenoordbrug vervangen. Vanuit Zuid Holland Bereikbaar is Vingerling & Partners betrokken bij het stakeholdermanagement.

Lees meer

Succesvolle Stakeholdertafel Regio Drechtsteden 


Zo’n driemaal per jaar organiseren we voor Zuid Holland Bereikbaar een Stakeholdertafel voor de regio Drechtsteden.

Lees meer

Capelle in transitie


Energietransitie en circulaire economie. Hoe houd je je bedrijf toekomstbestendig?
Dit en meer werd besproken tijdens het symposium van Gemeente Capelle aan den IJssel, het Economisch Netwerk Capelle en de Green Business Club in het Isala Theater in Capelle.

Lees meer

Presentatie bij de Kennissenclub op Spido Prinses Amalia


Boudewijn Siemons – COO van Port of Rotterdam – en Cees Vingerling gaven een presentatie voor de leden van De Kennissenclub.

Lees meer

Een alliantie van en voor Rotterdamse bedrijven!


Eerlijk is eerlijk. Voor mij was het wel even wennen om op een andere manier te reizen dan met de auto. Voorheen werkte ik op de Zuid-Hollandse eilanden. Zonder auto kwam je dan niet ver.

Lees meer

Overheden en ondernemers om tafel over bereikbaarheid Goeree-Overflakkee


Op woensdag 11 mei kwamen lokale ondernemers en vertegenwoordigers van Zuid-Holland Bereikbaar, Rijkswaterstaat en Gemeente Goeree-Overflakkee bijeen op de Beroepscampus in Middelharnis voor een interactieve sessie. Tijdens het rondetafelgesprek spraken deelnemers, onder begeleiding van Cees Vingerling, met elkaar over de bereikbaarheidsproblematiek op het eiland en mogelijke oplossingen hiervoor.

Lees meer

1 op de 5 werknemers verduurzaamt woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam


Ruim 40 werkgevers in Rotterdam werken met elkaar aan de verduurzaming van het woon-werk en zakelijk verkeer. Zij hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Gezamenlijk zijn zij goed voor 80.000 werknemers. Dit is 1 op de 5 werknemers in Rotterdam.

Lees meer

Werkbezoek ZHB aan de BAR-gemeenten


De BAR-gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) zijn volop in ontwikkeling. De komst van het woningbouwproject De Stationstuinen en de doorontwikkeling van het economisch cluster Dutch Fresh Port, heeft veel impact op de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Dit alles en nog meer bespraken we tijdens het werkbezoek aan de BAR-gemeenten met het MT van Zuid-Holland Bereikbaar.

Lees meer

Geslaagde teamtraining voor Svensson Nederland


Aan de Kade in Hellevoetsluis verzorgde Vingerling & Partners een teamtraining voor consultants, accountmanagers en klimaatexperts van Svensson. Svensson Nederland bestaat ruim 40 jaar. Al die jaren laten ze de Nederlandse glastuinbouw vooroplopen dankzij innovaties op schermgebied. En dat moet vooral zo blijven…

Lees meer

Succesvolle teamsessie voor Ministerie van I&W


In het Industriegebouw in Rotterdam verzorgden Ideate en Vingerling & Partners een teamsessie voor een afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Na een paar jaar thuiswerken had men behoefte om elkaar beter te leren kennen en de focus te herijken voor de komende periode.

Lees meer

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit een feit!


Samen gaan we sneller en komen we verder!
Meer dan 20 Rotterdamse werkgevers hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.
Ze willen de CO₂-uitstoot van hun woon-werk- en zakelijk verkeer minimaal halveren voor 2030.

Lees meer

Blankenburg Verbindt


De komst van de Maas Delta Tunnel biedt nieuw perspectief voor deze regio. Bestuurders en ondernemers aan de noordzijde en de zuidzijde van de Blankenburg Verbinding maakten alvast met elkaar kennis tijdens een inspirerend event bij Pols Zuidland.

Lees meer

Mensen maken de mainport


Mainport Academy zet zich in voor vernieuwend en innovatief ondernemerschap.
Onlangs maakte Harold Joëls en Matty van den Berg van Mainport Academy een item over het belang van stakeholdermanagement.

Lees meer

Nieuw bedrijfspand Van Dorp aanwinst voor regio Rotterdam


Gefeliciteerd Van Dorp met jullie prachtige nieuwe bedrijfspand. Een eye-catcher en een aanwinst voor Rotterdam en de regio.

Lees meer

De Regiodeal Zuid Hollandse Delta


Grote steden floreren als nooit tevoren, maar het Rijk ziet ook de nut en noodzaak om voor bewoners en bedrijven te investeren in de regio. Kunnen scholieren straks elk beroep op MBO niveau leren binnen de Zuid Hollandse Delta?

Lees meer

Interview in Algemeen Dagblad


Recent verscheen in het Algemeen Dagblad, editie Voorne-Putten, een interview door Claudia Langendoen met Cees Vingerling. Hoe moet Voorne-Putten er over dertig jaar uitzien? Niemand weet dit nog. Cees Vingerling, verbinder voor overheid, ondernemers en onderwijs, houdt zich bezig met deze toekomstvisie.

Lees meer

Waarom stakeholdermanagement?


Vingerling & Partners geeft u inzicht in de waarde van de stakeholder, verbeteren de betrokkenheid van de stakeholder en helpt u bouwen aan stakeholderwederkerigheid. Wij verlenen graag onze bijdrage aan de bevordering van duurzame, lange termijn relaties ten bate van uw organisatie.

Lees meer

Miljoenennota 2021 in 30 minuten


Naar aanleiding van Prinsjesdag, organiseerde Visser & Visser op 17 september jl. een Prinsjesdagjournaal met partner en fiscalist Harold van den Berge en verbinder Cees Vingerling. In een live-uitzending bespraken zij de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers uit de belastingplannen van het kabinet voor het komende jaar.

Lees meer

Nederlands Consulaat-Generaal Antwerpen en Vingerling & Partners koppelen netwerken aan elkaar


Er zijn volop kansen voor Nederlandse ondernemers in Antwerpen. De komende jaren investeren overheden miljarden euro’s in de mobiliteit van de Antwerpse regio. Binnenkort organiseren we een speciale handelsmissie naar Antwerpen.

Lees meer

Samen aan de slag om CO2 te reduceren


De gemeente Rotterdam werkt hard aan het behalen van de nationale vertaling van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Om die ambitie waar te maken wordt in Rotterdam gewerkt met Klimaattafels. Cees Vingerling is als specialist Stakeholders Management namens De Verkeersonderneming bij de ondernemerstafel van het Klimaatakkoord voor Mobiliteit betrokken.

Lees meer

Geslaagd inspiratieforum De Stationstuinen


“Samenwerking tussen alle partijen is dé succesfactor”
De Stationstuinen is een unieke gebiedsontwikkeling ten oosten van het NS-station Barendrecht.
Maar wat zijn de kansen precies en hoe maak van je zo’n gemengd woon-werkgebied een succesverhaal? Verschillende sprekers gaven tijdens het inspiratieforum op woensdag 15 juli 2020 hun visie op de vragen van moderator Cees Vingerling.

Lees meer

Focus is succes


Samen met BEECKK Ruimtemakers een interessante sessie georganiseerd over hoe we versnelling kunnen creëren binnen de verstedelijkingsopgave en fusiegemeenten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. BEECKK is hiervoor de professionele partij voor gemeenten.

Lees meer

Wethouder Piet Vat benadrukt belang van constructieve samenwerking


Wethouder Piet Vat van Gemeente Sliedrecht heeft verschillende keren deelgenomen aan de ‘Stakeholderstafel BAR en Drechtsteden’ en benadrukt het belang van een constructie samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven.

Lees meer

Sociaal drama op zee


Prof. Harry Geerlings werkt met regelmaat samen met Vingerling & Partners. Dat doet Geerlings als expert tijdens ondernemersbijeenkomsten of als adviseur bij speciale projecten. Recent verscheen van zijn hand een column in het Nieuwsblad Transport met de titel “Sociaal drama op zee”.

Lees meer

Vingerling & Partners ook voor digitale ontmoetingen!


We leven in een snel veranderende tijd. Van economische groei tot een recessie door een virus. Vingerling & Partners zorgt ook voor digitale ontmoetingen.

Lees meer

Vingerling & Partners, HJ Media Groep en Port of BUSINESS bundelen hun krachten


Gezamenlijke problematiek vraagt om een gemeenschappelijke oplossing. Daarom slaan HJ Media Groep, Vingerling & Partners en Port of BUSINESS de handen ineen. Gezamenlijk realiseren zij allerlei ontmoetingsmomenten waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar kunnen informeren en ontmoeten.

Lees meer

Op mobiliteitsmissie naar Antwerpen


Economische regio’s kunnen van elkaar leren. Vandaar dat er onlangs een mobiliteitsmissie naar Antwerpen werd georganiseerd.

Lees meer

De Verkeersonderneming: met elkaar op weg voor een betere mobiliteit in de regio


Onze Haven is hèt magazine over DE Haven. In de editie van januari 2020 komen Roger Demkes en Cees Vingerling aan het woord over het belang dat overheden samen met het bedrijfsleven de regio bereikbaar houden.

Lees meer

R10 Mobiliteitscongres


Wat kunnen steden als Rotterdam en Antwerpen van elkaar leren qua mobiliteitstransitie? Dit en meer werd besproken tijdens het R10 Mobiliteitscongres van november 2019:

Lees meer

Inspirerend congres Voorne-Putten Futureproof


Waar staat Voorne-Putten, wat zijn de ontwikkelingen en wat moet er gebeuren om Voorne-Putten toekomstbestendig te maken? Vingerling & Partners verleende haar bijdrage aan dit congres:

Lees meer

Burgemeestersontbijt Barendrecht


Burgemeester Van Belzen van Gemeente Barendrecht is van mening dat de regio gezegend is met veel ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling.

Lees meer

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser


Je klanten en relaties op een feestelijke manier inspireren en bijpraten over ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Visser & Visser doet dit jaarlijks door middel van het Prinsjesdagontbijt.

Lees meer

‘Met elkaar de stad bereikbaar houden’


Andere vormen van mobiliteit zijn onmisbaar en vaak nog aantrekkelijk ook. Samen met het MKB wordt daar vooruitgang in geboekt.

Lees meer

Stakeholderstafel tussen overheden en bedrijfsleven bewijst haar nut


Afstemming tussen overheden en bedrijfsleven is van cruciaal belang om de regio bereikbaar te houden.

Lees meer

Hoge opkomst Congres Duurzame Mobiliteit


Duurzame mobiliteit raakt ons allemaal. Het toenemende autoverkeer heeft consequenties voor zowel de economie als het milieu.

Lees meer

Interview met Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit Gemeente Rotterdam


Een schone stad met schone wijken. De ambities voor de stad Rotterdam zijn hoog. Wethouder Judith Bokhove legt uit hoe de doelstellingen worden bereikt.

Lees meer

Economie van vliegen, varen en verplaatsen


De Rotterdamse haven is één van de grote pijlers van de Nederlandse economie. Transport en logistiek blijven in staat sneller te groeien dan de Nederlandse en de Europese economie. Maar er dreigt een disruptie van buitenaf.

Lees meer

Leefbaarheid centraal bij Stedelijke Ontwikkeling


In Nederland komen jaarlijks zo’n 80.000 inwoners bij. Tot 2030 zullen er jaarlijks 75.000 à 100.000 woningen moeten worden gebouwd of vernieuwd. Dit heeft grote invloed op onze bereikbaarheid en ontsluiting. Hoe houden we onze regio leefbaar?

Lees meer

Het familiebedrijf overdragen of verkopen?


Bijna 70% van de bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Verschillende organisaties gaven tijdens dit congres aan wat er komt kijken bij de verkoop of overdracht van een familiebedrijf. Als familiebedrijven zo succesvol zijn, waarom zou men dan überhaupt verkopen?

Lees meer