Alles begint met koffie

Alles begint met koffie

De zaal van BCN in Utrecht was gevuld met 13 mobiliteitsmanagers uit verschillende regio’s van Nederland. Velen zijn actief voor een gemeente of een provincie, maar ook mobiliteitsmanagers van werkgevers als Erasmus MC en PON namen hieraan deel. Ze volgden een zesdaagse cursus Strategisch Adviseur Mobiliteit onder leiding van consultant/docent Martin Guit van de Rebel Group. Vingerling & Partners verzorgde op de laatste lesdag deze masterclass over stakeholdermanagement. Deze interactieve sessie bracht de deelnemers nieuwe inzichten, die aansluiten bij de vraagstukken van hun instanties. Als afsluiting kregen de deelnemers de opdracht om een alliantie te bouwen voor een gezonde mobiliteitsaanpak. Een volgende masterclass stakeholdermanagement zal binnenkort in Limburg worden georganiseerd.