Sociaal drama op zee

Sociaal drama op zee

Harry Geerlings is als professor verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meer dan 25 jaar is hij als ‘havenprofessor’ gespecialiseerd op het terrein van mobiliteit, transport, logistiek, vervoer en infrastructuur.

Prof. Harry Geerlings werkt met regelmaat samen met Vingerling & Partners. Dat doet Geerlings als expert tijdens ondernemersbijeenkomsten of als adviseur bij speciale projecten.  

Recent publiceerde hij in Nieuwsblad Transport een column met de titel “Sociaal drama op zee”. De inhoud van deze column publiceren wij ook graag op onze website: u kunt het hier lezen.