De Regiodeal Zuid Hollandse Delta

De Regiodeal Zuid Hollandse Delta

Grote steden floreren als nooit tevoren, maar het Rijk ziet ook de nut en noodzaak om voor bewoners en bedrijven te investeren in de regio. Zo ook voor de Regio Zuid Hollandse Delta, zijnde de drie Zuid Hollandse Eilanden, Voorne-Putten, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, samen goed voor bijna 300.000 inwoners. Binnen de Regiodeal ZHD zijn vijf pijlers benoemd: Food & Agri, Duurzaamheid, Landschap & Toerisme, Duurzame Partnerships, en de vijfde: Arbeidsmarkt en Onderwijs. Kunnen scholieren straks elk beroep op MBO niveau leren binnen de Delta?

Tijdens het webinar over de doorontwikkeling van de arbeidsmarkt en het onderwijs voor de Zuid Hollandse Delta verzorgde Cees Vingerling de moderatie. Een inspirerend webinar over een boeiend onderwerp.

De Nederlandse regering heeft miljoenen euro’s beschikbaar gesteld voor de aanpak van maatschappelijke, sociale, ecologische en economische uitdagingen in verschillende regio’s. Zo ook voor de regio Zuid Hollandse Delta. Dat klinkt goed, maar rond deze deal doen er zich prachtige kansen voor, maar zijn er ook serieuze uitdagingen, waardoor een succesvolle uitvoering nog geen gelopen koers is.

Om met de uitdagingen te beginnen: de Zuid Hollandse Eilanden hebben nog nauwelijks een gezamenlijke identiteit. Bijna alles is per eiland georganiseerd, maar niet gezamenlijk. Zo kennen we zes aparte gemeenten en hebben we binnen de Delta nog geen samenwerking op triple helix-niveau. Sterker: sommige scholen vechten onderling nog om dezelfde scholier. Ook de fysieke afstand speelt een belangrijke rol. Weliswaar liggen de drie eilanden geografisch dicht tegen elkaar aan, maar door het beperkt aantal verkeersverbindingen (N57, N59 en veerpont Hekelingen-Nieuw Beijerland) zijn de reistijden richting Rotterdam vaak korter dan tussen de eilanden onderling. Al helemaal als men gebruik maakt van het openbaar vervoer. Dat onderlinge bereikbaarheid en mobiliteit binnen deze regiodeal niet als aparte pijler is benoemd, is dan ook lastig te begrijpen.

Maar… er zijn ook schitterende kansen. Zéker voor praktisch onderwijs op MBO niveau. De drie Zuid Hollandse Eilanden kennen al een rijk primair en voortgezet onderwijs. En daarnaast tellen we op de bijna 300.000 inwoners circa 10.000 MBO studenten. Het zou mooi zijn dat je op MBO niveau elk beroep op deze Delta kunt leren. Dat is de bekende stip op de horizon. Daarbij kan een Delta Academy de ‘kapstok’ worden. Daarvoor is een nog betere verbinding nodig tussen Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs, doorlopende leerroutes en een betere afstemming met ondernemers.

Tijdens het webinar ging Cees Vingerling (verbinder voor overheid, ondernemers en onderwijs) in gesprek met verschillende stakeholders: Wethouder Wouter Struijk (bestuurlijk trekker), Patrick van Uitert (programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt), Frank van den Ouden (voorzitter ondernemersvereniging Hoeksche Waard), Nel van ’t Hof (voorzitter ondernemersvereniging Nissewaard), Simone Fredriksz (bestuurslid Albeda), Aad van der Werf (arbeidsmarktspecialist), Franklin Vintges (directielid Zadkine), Ciska Broekhuizen (ROC Zadkine), Adam van Heest (rector CSG Prins Maurits), Jan de Jonge (GO College), Marieke van Halm (programmamanager Da Vinci College) en Rabia Alibux (projectmanagement).

Wethouder Wouter Struijk van Gemeente Nissewaard is voor de regio ZHD bestuurlijk trekker voor de pijler Arbeidsmarkt en Onderwijs. De diverse stakeholders uit de triple helix gingen met elkaar in gesprek over wat er in deze mooie regio al aanwezig is op het vlak van arbeidsmarkt en onderwijs, wat er aanvullend nodig is en hoe we het met elkaar gaan aanpakken.

Ondernemers zijn vooral op zoek naar gemotiveerde leerlingen die in potentie ook binnen het bedrijf kunnen doorgroeien. We hebben in de regio al veel mooie initiatieven, zoals het STC in Brielle, het Techniek College in Spijkenisse en de Beroepencampus op Goeree. De overheid kan verder als facilitator dienen, samen met het bedrijfsleven kunnen leerwerkplaatsen gecreëerd worden en experimenten kunnen verder uitgewerkt worden.

Als eerste moeten we dus bruggen slaan tussen de drie eilanden. We gaan samen zoeken naar wat ons bindt en waar we elkaar kunnen versterken. Welke ambities staan er op de onderwijsagenda? Onderwijsinstellingen willen graag in gesprek met het bedrijfsleven over hybride leren als onderwijsvorm van de toekomst. Studenten zijn immers gebaat bij zo praktisch mogelijk onderwijs in en met de praktijk. Gezamenlijk zullen we komen tot een ‘landkaart’ Zuid Hollandse Delta met initiatieven, projecten en locaties waar samenwerking met het bedrijfsleven een goede invulling kent.

Dit webinar was een mooie stap in de goede richting om te komen tot een bruisende samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt binnen de Zuid Hollandse Delta.

Heb jij een goed idee voor de doorontwikkeling van het MBO binnen de Zuid Hollandse Delta? Dan kun je die melden bij Celeste Kamp van Gemeente Nissewaard, email: c.kamp@nissewaard.nl of bij Vingerling & Partners: info@vingerling-partners.nl


Met dank aan fotograaf: Elisa Snijders – Studio Nissewaard.