Geslaagd inspiratieforum De Stationstuinen

Geslaagd inspiratieforum De Stationstuinen

De Stationstuinen is een unieke gebiedsontwikkeling ten oosten van het NS-station Barendrecht. De ligging biedt kansen voor een toonaangevend, aantrekkelijk gebied waar mensen kunnen wonen, werken, leren en recreëren. Maar wat zijn deze kansen precies en hoe maak je zo’n
gemengd woon-werkgebied tot een succesverhaal? Verschillende sprekers gaven tijdens het inspiratieforum op woensdag 15 juli 2020 hun visie op de vragen van moderator Cees Vingerling.

De bijeenkomst werd georganiseerd in Loods 38, één van de plekken in het plangebied waar de ambities van De Stationstuinen zichtbaar worden. Wethouder Peter Luijendijk nam de aanwezigen mee in het verhaal en ontwikkelproces van De Stationstuinen. “De eerste belangrijke mijlpaal is de vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad, die in dit najaar is gepland. Om de ontwikkeling te laten slagen is samenwerking tussen de verschillende partijen: gemeenten, de provincie, Het Rijk, ondernemers en andere stakeholders dé succesfactor.”

Lezing Daan Zandbelt over mobiliteit en verstedelijking
Architect-stedenbouwkundige Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, adviseert over ruimtelijke programma’s en projecten van het Rijk op thema’s als mobiliteit en verstedelijking. Hij pleitte voor een alzijdige stationsontwikkeling als spil in de gebieden van de toekomst. Reuring en populaire bestemmingen op loopafstand aan beide zijden van het station en een bredere ring van gemengde functies, zoals bedrijvigheid, wonen en recreatie daaromheen. Om het gebied leefbaar te houden sprak hij over zones van rust en zones van ruis. Zo kunnen wonen en werken elkaar juist versterken. Gemengde gebieden zijn leuker, aantrekkelijker, duurzamer, onder andere doordat ze beter zijn aan te passen aan nieuwe behoeften. Onlangs verzorgde hij over deze belangrijke thema’s een webinar.

Loods38: een plek van verbinding
Dineke van Meeuwen, geboren en getogen Barendrechtse, sprak over de achtergrond van Loods38: “Een doe-tank voor de toekomst van het voedselsysteem. Een plek van verbinding tussen het oude dorp en het bloeiende Dutch Fresh Port. Verbinding tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en talent.” Loods38 speelt een belangrijke rol als aanjager van de gebiedsontwikkeling. Een etalage en lab voor vraagstukken op het gebied van talentontwikkeling en duurzaamheid, zoals gebruik van reststromen en reductie van hittestress, en AGF-innovatie.

Levendige paneldiscussie o.l.v. Cees Vingerling
Het inspiratieforum eindigde met een levendige paneldiscussie waar naast bovenstaande sprekers ook wethouder Marco Oosterwijk (Ridderkerk) en ondernemer Pieter Berkman bij aansloten. Conclusie was dat alle betrokkenen grote kansen zien in de nabije en verdere toekomst voor zowel (nieuwe) bewoners en ondernemers als werknemers. En weten wat de succesfactoren zijn: samenwerking en een plan met ambitie én flexibiliteit. Meer informatie en reageren: www.stationstuinenbarendrecht.nl