Geslaagde Mobiliteitsmiddag Leiden

Geslaagde Mobiliteitsmiddag Leiden

Op donderdag 30 maart vond de Mobiliteitsmiddag Leiden Bio Science Park (LBSP) plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er besproken hoe een mobiliteitsbeleid toekomstbestendig blijft en hoe het LBSP bereikbaar blijft. Cees Vingerling was mediator van deze dag en is adviseur stakeholdermanagement Zuid-Holland Bereikbaar.

Het LBSP groeit, en daarmee ook de kansen voor doorontwikkeling. Als organisatie wil je toekomstbestendig zijn: dat betekent ook dat je goed bereikbaar bent en een aantrekkelijke werkgever blijft, nu en in de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst zijn lessen gedeeld over hoe het mobiliteitsbeleid slimmere en beter kan.

Op de Mobiliteitsmiddag LBSP heeft wethouder Ashley North ons meegenomen in de lopende projecten in Leiden en de groeiambitie van het LBSP. Base Clear en de Hoge School hebben een voorbeeld geschetst van hoe een mobiliteitsbeleid ingevuld kan worden en deden een oproep tot samenwerking. Zuid-Holland Bereikbaar is een samenwerkingsverband om ons te helpen bij mobiliteitsuitdagingen. Mobiliteitsmakelaar Elske van Fliert heeft de organisaties een mobiliteitsscan aangeboden. En als laatste heeft Martien Hogewoning een inkijkje gegeven in de werkgroep die met logistiek aan de slag gaat.

De Mobiliteitsmiddag LBSP bracht ondernemers en overheid samen om gezamenlijk na te denken over de bereikbaarheid van het LBSP. Dit heeft geresulteerd in goede gesprekken, die vragen om een vervolg.