Geslaagde teamtraining voor Svensson Nederland

Geslaagde teamtraining voor Svensson Nederland

Er is geen innovatieve teler die het bedrijf Svensson niet kent. Al jaren helpt Svensson de teler met de beste klimaat- en schermoplossingen. Dat alles schept de optimale omstandigheden voor meer en betere productie in de kassen. Voor de sector spelen er belangrijke thema’s; circulaire glastuinbouw, energietransitie, grondstofprijzen, etc. Telen is een topsport geworden met smalle marges.

De wereld waarin Svensson werkt is razendsnel aan het veranderen. En dan is het goed om periodiek het team bij elkaar te roepen en met elkaar inhoudelijk door te praten; waar staan we, wat gaat goed, waar moeten we mee stoppen en wat moeten we veranderen? Dit kun je als werkgever natuurlijk zelf met je team organiseren, maar je kunt het ook laten faciliteren. Svensson koos daarbij voor Vingerling & Partners.

Bij een dergelijke teamtraining hoort een terdege voorbereiding en wordt er een programma opgesteld op maat. Tijdens de start van de training leren de collega’s via verschillende werkvormen elkaar op een andere manier kennen, om vervolgens tot de inhoud te komen: hoe kunnen we ook in de toekomst blijven uitblinken?

Specifiek voor dit team gold dat de consultants, accountmanager en klimaatexperts minimaal 80% van hun tijd in hun klanten willen investeren. We bespraken de randvoorwaarden die daarvoor nodig zijn en benoemden drie hoofdzaken hoe het team dit met elkaar gaan organiseren.

Na afloop van de training werd door Vingerling & Partners een heldere rapportage opgesteld. 
Het team van Svensson Nederland staat gesteld voor de komende periode. Met veel passie en power werken ze samen met hun klanten aan een optimale klimaatbeheersing voor de glastuinbouw. Toppers van Svensson: Succes!