Interview met Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit Gemeente Rotterdam

Interview met Judith Bokhove, wethouder Mobiliteit Gemeente Rotterdam

Bij het spreken over transport en logistiek is het nodig om de visie van de gemeente Rotterdam te kennen. Immers ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking werkt in de logistiek en in Rotterdam ligt dat nog eens hoger. Een goede aanleiding voor Cees Vingerling, om de in juli aangetreden wethouder voor mobiliteit Judith Bokhove te bevragen.

De titel van het coalitie akkoord heet ‘nieuwe energie voor Rotterdam’. “We willen een schone stad met schone wijken, in het akkoord is veel budget vrijgemaakt om de doelstellingen van Parijs en de Nederlandse doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Het gaat daarbij over de haven, over mobiliteit, maar ook over bouwen.”, aldus Bokhove. Het doet de wethouder pijn dat de milieuzone in Rotterdam is opgeheven. De ambitie voor een lagere CO2 uitstoot is niet gewijzigd, maar het moet mogelijk met andere middelen.

De bouw van 18.000 woningen zal een enorme impact hebben op de stad met het bouwverkeer. Bokhove denkt met collectieve vervoershubs het bouwtransport te kunnen combineren en makkelijker te maken. Een goed OV netwerk is een randvoorwaarde om te zorgen dat er niet ook 18.000 auto’s bijkomen. Zelf gaat de gemeente investeren in schonere voertuigen. Op het moment is de helft van het wagenpark al emissieloos. In 2023 moeten dat alle voertuigen zijn, in 2025 ook alle kleine voertuigen van de groenvoorziening. Misschien komt er een hippe moderne kabelbaan over de Maas om de toegang tot de stad gemakkelijk te maken?

Lees volledige artikel via deze link.