Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit een feit!

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit een feit!

Samen gaan we sneller en komen we verder!

Meer dan 20 Rotterdamse werkgevers hebben zich verenigd in de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Ze willen de CO₂-uitstoot van hun woon-werk- en zakelijk verkeer minimaal halveren voor 2030.


Het woon-werk- en zakelijk verkeer bestaat uit ongeveer de helft van al het personenverkeer. Door deel te nemen aan de werkgeversaanpak, dragen bedrijven voor een belangrijk deel bij aan de klimaatopgave. Ze willen thuiswerken aantrekkelijk maken, werknemers meer gebruik laten maken van het openbaar vervoer, fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden stimuleren en alternatieven bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij betrekken en mee laten doen.

De plannen zijn onderdeel van het Rotterdams Klimaatakkoord, dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030. De gemeente ondersteunt de plannen. De Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen. Vingerling & Partners verzorgt binnen dit project het stakeholdermanagement. Deelnemende grote werkgevers zijn: Arcadis, Berkman, Blue Amigo, Deloitte, Eneco, Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, ING, Jeugdbescherming, Kramer Groep, PWC, Quion, RMC, Severs Breeman Rotterdam-Zuid, Shell, Tos Waalhaven, UNiper, Van Dorp, Van Oord, Viro Clinics en Woonbron.

Het Erasmus MC is de grootste werkgever in Rotterdam en een van de koplopers. ‘Wij waren al actief met duurzame mobiliteit’, legt een woordvoerder uit. ‘We sluiten ons graag aan bij deze alliantie en roepen ook collega werkgevers op zich aan te sluiten. Meedoen is heel belangrijk voor het klimaat, maar ook voor je eigen bedrijf: je marktpositie en aantrekkelijk werkgeverschap vereist steeds meer duurzaam handelen en het draagt bij aan gezonde medewerkers en beheerste mobiliteitskosten. Tenslotte dragen we zo ook bij aan betere bereikbaarheid.’

‘Met deze aanpak halveren we de uitstoot van het woon-werk en zakelijk verkeer in Rotterdam’, vertelt Arno Bonte, wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het halen van onze klimaatdoelen. De maatregelen zorgen daarnaast voor gezondere lucht in de stad en minder files. Ik ben blij met de voorbeeldrol die deze bedrijven vervullen en hoop dat er snel meer werkgevers zullen aansluiten.’

Wethouder van Organisatie, Arjan van Gils, vult aan: ‘Als grote werkgever in Rotterdam kunnen we – en willen we – niet achterblijven bij deze ambitie en gaan er van harte mee aan de slag.’

Meer informatie?

Op de website van Ways2Go en Rotterdams Klimaatakkoord laten meer werkgevers voorbeelden zien van hoe zij hun mobiliteit verschonen. Hier kunnen ook andere bedrijven zich aanmelden om bij te dragen aan de klimaatopgave.