Masterclass Strategisch Stakeholdermanagement

Masterclass Strategisch Stakeholdermanagement

Ja, hoe bouw je aan een goede samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven, juist in deze dynamische tijd met allerlei uiteenlopende belangen? Bijvoorbeeld tijdens grote renovatieprojecten van wegen, bruggen en tunnels is een goede samenwerking tussen overheden en het bedrijfsleven van groot economisch belang.

Provincie Limburg is een tiental medewerkers rijker, die een Masterclass Strategisch Stakeholdermanagement gevolgd hebben. Martin Guit van Rebel Group en Cees Vingerling van Vingerling & Partners gaven samen in het mooie Maastricht een masterclass aan een tiental medewerkers van de Provincie Limburg. Het is belangrijk om vanuit een goede inhoud te opereren, maar alles staat of valt met het onderhouden van de juiste relaties. Elkaar informeren, consulteren en inspireren; het creëert draagvlak voor de lange termijn.

Tijdens deze masterclass werd de toegevoegde waarde van strategisch stakeholdermanagent verder uitgediept. Ook interesse voor zo’n masterclass? Meld je dan aan! Het aangaan van lange termijnrelaties maakt immers het verschil!