Nederlands Consulaat-Generaal Antwerpen en Vingerling & Partners koppelen netwerken aan elkaar

Nederlands Consulaat-Generaal Antwerpen en Vingerling & Partners koppelen netwerken aan elkaar

Volop kansen voor Nederlandse ondernemers in Antwerpen! De komende jaren investeren overheden miljarden euro’s in de mobiliteit van de Antwerpse regio. Het bedrijfsleven van Vlaanderen kan veel zelf, maar kijkt ook naar de expertise en capaciteit die Nederland in huis heeft.

Consul generaal Bert van der Lingen (Consulaat Antwerpen) en business developer Robbin Mulder (Ministerie BuZa) blinken uit in een verbindende rol tussen het Nederlandse bedrijfsleven en Antwerpse stakeholders.
Samen met Vingerling & Partners stellen zij graag hun netwerken binnen de Corridor Rotterdam-Antwerpen aan elkaar voor, teneinde economische kansen te vergroten.

Vooruitlopend op verschillende activiteiten willen wij je nu alvast attent maken op de mogelijkheid om deel te nemen aan een digitale missie Mobiliteit Antwerpen Stad en Regio.

Binnenkort organiseren we een speciale handelsmissie naar Antwerpen, ten kantore van het consulaat.
Mocht je interesse hebben voor deze speciale handelsmissie op locatie, laat het ons dan weten.