Succesvolle teamsessie voor Ministerie van I&W

Succesvolle teamsessie voor Ministerie van I&W

Onlangs hebben Ideate en Vingerling & Partners een teamsessie verzorgd voor een afdeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Door mutaties in het team in combinatie met het thuiswerkadvies gedurende corona, hadden een aantal nieuwe medewerkers elkaar uitsluitend digitaal ontmoet, maar nog niet live. Sinds januari 2022 is Mark Harbers de nieuwe minister. Voor de afdeling was het van belang haar focus te herijken voor de komende bestuursperiode.

Reden voor de clustercoördinator van het cluster Strategische Plan Verkeersveiligheid van de afdeling Verkeersveiligheid om het bureau Ideate samen met Vingerling & Partners in te huren voor een teamsessie. Ideate is een gerenommeerd bureau uit Amersfoort gericht op service design, sociale innovatie en gedragsverandering. Vingerling & Partners blinkt uit in relatiemanagement, stakeholdermanagement en teambuilding. Beiden bureaus werken al jaren met elkaar samen binnen andere projecten.

Voorafgaand aan zo’n teamsessie worden de wensen en de behoeften van de klant doorgesproken. Tevens wordt bepaald wanneer de teamsessie echt geslaagd is. Er is een gezegde: “Falen in je voorbereiding is je falen voorbereiden” en daar willen we niet aan voorbijgaan. De stukken over de organisatie en het werkveld worden bestudeerd, zoals het strategisch plan, het landelijk actieplan, tot en met relevante kamerbrieven. Met de aanvullende informatie over directie, afdeling en team wordt gezamenlijk het programma voor de teamsessie opgezet, inclusief passende werkvormen.

Aan de hand van het DISC model kregen de deelnemers meer inzicht in de persoonlijkheidsstijl van de collega’s en via een Brown Paper Sesssie (co-creatie techniek) werd de focus voor de komende periode bepaald. Met elkaar kunnen we terugkijken op een geslaagde teamsessie. We wensen de teamleden van het Ministerie alle succes!