Vingerling & Partners, HJ Media Groep en Port of BUSINESS bundelen hun krachten

Vingerling & Partners, HJ Media Groep en Port of BUSINESS bundelen hun krachten

De samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en on­derwijs draagt bij aan innovatie en succes. Maar ook ac­tuele vraagstukken als vergroening, mobiliteit, bereikbaarheid en gebiedsontwikkeling zijn ge­baat bij een actief overleg op het juiste niveau. Gezamenlijke problematiek vraagt om een gemeenschappelijke oplossing.

In dat kader slaan HJ Media Groep, Vingerling & Partners en Port of BUSINESS de handen ineen. Ieder wil iets toevoegen op haar specifieke kennisterrein en kernac­tiviteit. De verbinding leg­gen, de communicatie op gang brengen en een platform bieden waarop bedrijfsleven, overheid en opleidingsinstituten elkaar kunnen informeren en ontmoeten. Ontmoeting blijft de beste gelegenheid zaken met elkaar uit te wisselen. Gezamenlijk willen zij dus allerlei ontmoetingsmomenten realiseren.

Vanuit deze visie is een missie geformuleerd. Door samenwerking met opleidingsinstituten en universitei­ten, het opsporen van knelpunten en het initiëren van onderzoek door studenten wil de initiatiefgroep een actieve rol spelen in het opstellen van een regionale knelpuntenagenda. Hierbij komen steeds de overheid, het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in rui­me mate aan bod.

Lees hier het hele artikel.