Waarom stakeholdermanagement?

Waarom stakeholdermanagement?

De leider van nu is een verbinder. Verbinding is belangrijker dan ooit in de netwerksamenleving waarin we nu leven. Ondernemers, overheid en onderwijs hebben steeds meer te maken met zogenoemde “stakeholders”. Dit zijn personen, groepen of organisaties die een direct of indirect belang hebben bij bepaalde ontwikkelingen. Het zijn de spelers die op één of andere wijze nodig zijn voor het realiseren van uw doelstellingen. Stakeholders hebben ieder een eigen belang. Het is zaak om erachter te komen wat dit belang is en hoe hierop het beste ingespeeld kan worden. Juist door het belang van de ander te dienen, wordt ook het eigenbelang optimaal gediend.

Vingerling & Partners is expert op het gebied van stakeholdermanagement en helpt u graag met het leggen van cruciale verbindingen. Het verwerven van steun bij de meest uiteenlopende stakeholders, is de basis voor succes in deze netwerksamenleving. Stakeholdermanagement is een cruciaal onderdeel voor een succesvolle uitwerking van een project. Om in verbinding met uw omgeving te blijven, is het van belang om de dialoog aan te gaan. Wij helpen u graag met vraagstukken als:

  • Wie zijn onze stakeholders?
  • Hoe krijgen we de stakeholders mee in de verandering?
  • Hoe kunnen we met zijn allen de impact van het project vergroten?
  • Welke kansen liggen er voor ondernemers en voor bestuurders?
  • Hoe krijgen we de verschillende belangen van de stakeholders in kaart?

Doordat stakeholders elk een eigen belang hebben, zal er vanuit verschillende stakeholders druk op een project worden uitgeoefend om het project te kunnen sturen. Daarom is het van belang om elke stakeholder op een andere wijze te benaderen en zijn of haar belang te benadrukken. Dit betekent dat er bij elke stakeholder een ander soort type relatie moet worden opgebouwd.
Vingerling & Partners helpt u graag bij:

  • Het aangaan en uitbouwen van deze verschillende relaties;
  • Optimaal gebruik te maken van bestaande warme relaties van Vingerling & Partners;
  • Het op verschillende manieren communiceren;
  • Stakeholders op verschillende manieren laten participeren.

Oplossingen komen doorgaans niet uit formele machtsstructuren voort, maar veel eerder uit de juiste informele contacten. Vingerling & Partners geeft u inzicht in de waarde van de stakeholder, verbeteren de betrokkenheid van de stakeholder en helpt u bouwen aan stakeholderwederkerigheid. Wij verlenen graag onze bijdrage aan de bevordering van duurzame, lange termijn relaties ten bate van uw organisatie. Wij praten hier graag met u over door.