Werkbezoek ZHB aan de BAR-gemeenten

Werkbezoek ZHB aan de BAR-gemeenten

Op maandag 9 mei jl. bracht het MT van Zuid-Holland Bereikbaar een werkbezoek aan de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Centraal tijdens het werkbezoek stond de ontwikkeling van Dutch Fresh Port in Barendrecht en Ridderkerk, de ontwikkeling van de Stationstuinen en de impact die dit alles heeft op de bereikbaarheid. De gemeente en ondernemers van de bedrijven Euser, Berkman en Emborion waren erbij en vertelden vanuit hun perspectief over het gebied en de uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Ook was er ruimte voor het verhaal van Zuid-Holland Bereikbaar en de gebiedsaanpak waarmee gestart wordt.

Dutch Fresh Port

Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard in Barendrecht ontwikkelt zich het economisch cluster Dutch Fresh Port waar veel AgroversFoodlogistiek ondernemers zijn gevestigd of zich de komende jaren zullen vestigen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Stationstuinen

De Stationstuinen is een prachtig woningbouwproject in Barendrecht, waar op loopafstand van het station woningen gebouwd worden (aan de kant van het bedrijventerrein). Klik hier voor meer informatie hierover.

Werkbezoeken ZHB
Overheid en ondernemers hebben er alle belang bij om een goede samenwerking na te streven. Vingerling & Partners is gespecialiseerd in het organiseren van ontmoetingen in diverse werkvormen. Voor het MT van Zuid-Holland Bereikbaar werd dit werkbezoek georganiseerd. Hiermee krijgt men een nog beter beeld van de opgaven en ambities in het gebied en van wat er leeft bij verschillende ondernemers. Een goede samenwerking komt iedereen ten goede.