Werkgeversbijeenkomst Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem

Werkgeversbijeenkomst Drechtsteden, Alblasserwaard en Gorinchem

Zuid-Holland Bereikbaar stond stil bij de totale hinder en de impact op de regio in de komende jaren en de aanpak vanuit Zuid-Holland Bereikbaar. Rijkswaterstaat gaf een toelichting over de onderhoudsopgave in de regio en een vooruitblik naar andere gebieden die invloed hebben op de Drechtsteden en Alblasserwaard. Na de presentatie was er de gelegenheid om vragen te stellen. De avond eindigde met een panelgesprek tussen Sjoerd Vollebregt (Economic Board voor de Drechtsteden), Wouter van der Wiel (directielid IV Infra) en Herbert Tigcheloven (directielid IV Infra).

Aanpak Zuid-Holland Bereikbaar

Relatiemanager van Zuid-Holland Bereikbaar, Cees Vingerling, heet de aanwezigen welkom en introduceert de nieuwe directeur-bestuurder van Zuid-Holland Bereikbaar, Jos van Hees. Bart de Mooij, Portefeuillehouder Drechtsteden & Alblasserwaard, vertelt over de aanpak van Zuid-Holland Bereikbaar en de vier pijlers die daarin centraal staan: communicatie, programmeren, verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement & logistiek.

Het woord wordt doorgegeven aan Peter Neelen, adviseur RegioRegie. Hij laat een animatie zien waarin het proces RegioRegie – afstemmen van wegwerkzaamheden en evenementen – wordt uitgelegd. Daarna vertelt hij kort over de planningstool Melvin, waarin projecten en evenementen worden gezet met een impact op de bereikbaarheid.
De aanwezigen worden meegenomen in de verwachte hinder met grote en zeer grote impact in 2023 en 2024.
De definitieve projecten en evenementen met bijbehorende impact zijn ook voor het publiek inzichtelijk in Melvin.

Bart Keunen, Districtshoofd van Rijkswaterstaat, vertelt over de onderhoudsopgave en de vooruitblik naar andere gebieden die invloed hebben op de Drechtsteden en Alblasserwaard. Er wordt stilgestaan bij het belang van de onderhoudsprojecten. “Wij maken de omgeving soms voor een periode ongelukkig, en dat gaan we nu ook doen. De pijn is nodig om bereikbaarheid in de toekomst te garanderen.” De werkgevers worden opgeroepen om samen te werken en creatief na te denken om de hinder te beperken.

Werkgeversaanpak en Samen Bereikbaar

Anna Schouten, mobiliteitsmakelaar in de Drechtsteden, vertelt over de werkgeversaanpak en de community Samen Bereikbaar. De werkgeversaanpak van Zuid-Holland Bereikbaar staat klaar voor alle werkgevers in de regio en helpt met inzicht en maatwerk op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Als er 7% minder verkeer op de weg rijdt, zal de filedruk met de helft afnemen.

Een terugkerend thema tijdens de bijeenkomst was het bevorderen van de doorstroming tijdens de afsluitingen. De verwachte vertraging tijdens de renovaties bedraagt tussen de 30 en 60 minuten, maar wat als er een ongeluk gebeurt?
Er is stilgestaan bij incidentenmanagement en risicobeheer tijdens de renovaties.

Panelgesprek

Onder leiding van Cees Vingerling vindt er een panelgesprek plaats. Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Board Drechtsteden, vertelt zijn visie op de regio. De Drechtsteden is een gebied met een belangrijke functie als corridor tussen Rotterdam en Antwerpen, waar veel bedrijven gevestigd zijn. Wonen, werken en innoveren liggen dicht bij elkaar. De hinder komt op ons af en dit is het moment om het water meer te gaan gebruiken voor reisbewegingen en de auto op de tweede plaats te zetten. Wouter van der Wiel en Herbert Tigcheloven, beide directieleden van IV Infra, maken tijdens het panelgesprek gebruik van de gelegenheid om zich tot de werkgevers te richten: maak gebruik van de kansen die worden geboden, blijf met elkaar in gesprek, kijk naar jezelf en naar elkaar.