Wethouder Piet Vat benadrukt belang van constructieve samenwerking

Wethouder Piet Vat benadrukt belang van constructieve samenwerking

Vanuit De Verkeersonderneming heeft Vingerling & Partners de opdracht gekregen om in de regio BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) en de Drechtsteden een constructief overleg te organiseren tussen overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Wethouder Piet Vat van Gemeente Sliedrecht maakte daar tot voor kort deel van uit en heeft bij de wijziging van zijn portefeuille een mooie reactie gegeven:

“Tot voor kort had ik de eer om voor de regio Drechtsteden het bestuurlijk aanspreekpunt te zijn als het gaat over de mobiliteit en bereikbaarheid van onze regio. Ik schrijf inderdaad ‘tot voor kort’ want onlangs heb ik deze regionale portefeuille overgedragen aan mijn collega. Niet omdat ik het niet meer leuk vond of er geen heil meer in zag, nee zeker niet! Sterker nog, hoewel het mijn eigen beslissing is geweest omdat ik nu eenmaal prioriteiten moest stellen, heb ik deze mooie regionale portefeuille met trots overgedragen aan mijn collega.

Als we het binnen de Drechtsteden over mobiliteit en bereikbaarheid hebben, dan gaat het gelijk wel ergens over. De Drechtsteden, ingeklemd tussen de A16, de A15 en de A27 met een enorme bedrijvigheid en dus een gigantisch aantal vervoersbewegingen. Als regio Drechtsteden slaan we graag onze vleugels uit, maar dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we ook anderen bij nodig. Ik prijs mij dan ook heel gelukkig dat ik op enig moment in contact ben gekomen met Cees Vingerling van Vingerling & Partners van De Verkeersonderneming.

Tijdens het gesprek met Cees Vingerling kwamen we al heel snel tot de conclusie dat het heel erg goed zou zijn om diverse partijen bij elkaar aan tafel te krijgen om een netwerk te vormen en dus partijen bij elkaar te brengen om de grote opgave van bereikbaarheid binnen de regio Drechtsteden echt gestalte te kunnen geven.

Al heel snel zaten we, met ambtelijke ondersteuning vanuit de regio Drechtsteden aan tafel met werkgeversorganisaties vanuit zowel Drechtsteden als de BAR gemeenten, met regionale wethouders uit Drechtsteden en BAR, met Rijkswaterstaat, met Provincie Zuid-Holland, met Samen Bereikbaar en later ook nog aangevuld met wethouders uit Gorinchem en Hoekse Waard en dit alles onder de bezielende leiding van Cees VIngerling. Een bevlogen persoon, een enthousiasmeerder en een gedegen gespreksleider. Heerlijk om overigens ook de grote nuchterheid in Cees te zien bij het geven van adviezen.

Kortom, ik heb Cees ervaren als een zeer prettige persoonlijkheid die met zijn leiderschap partijen bij elkaar weet te brengen en zaken weet te realiseren. Nogmaals, jammer dat ik niet meer aan zal schuiven bij deze club, maar ik kijk terug op een hele mooie constructieve samenwerking met alle partijen met grote dank aan Cees Vingerling voor zijn wijze waarop hij invulling geeft aan deze zeer zinvolle netwerk-bijeenkomsten! Het ga jullie goed en hou de Drechtsteden bereikbaar en mobiel!”

Met vriendelijke groet,

Piet Vat

Wethouder gemeente Sliedrecht

Lees hier het artikel over de Stakeholderstafel BAR en Drechtsteden.