Hoge opkomst Congres Duurzame Mobiliteit

Duurzame mobiliteit. Een thema dat ons allemaal raakt. Daarom vond in het inspirerende Pompgebouw de Esch het interactieve congres over duurzame mobiliteit plaats. Het drukbezochte congres werd georganiseerd door Port of BUSINESS in samenwerking met hoofdpartner De Verkeersonderneming en andere partners zoals Albeda, ING Bank, RET, Rotterdam The Hague Airport CT-AV en Samen Bereikbaar. Cees Vingerling was moderator van deze bijeenkomst.

Het congres leverde interessante interviews, discussies en inzichten op over onder andere de fileproblematiek in de regio, de ‘first’- en ‘last mile’ met betrekking tot het woon- en werkverkeer en de consequenties van het almaar toenemende autoverkeer voor zowel het milieu als de economie. Volgens Ruud Vat, succesvol en bevlogen ondernemer met lef, visie en daadkracht, missen we een goede verbinding vanuit de regio naar de Maasvlakte. Vat ziet kansen voor duurzamere mobiliteit. Hij verteld dat er ontwikkelingen gaande zijn waarbij er gezocht wordt naar een alternatieve vorm van brandstof die een gunstig effect heeft uit de uitstoot. Ook gelooft hij in rekeningrijden.

RET probeert zo adequaat mogelijk in te spelen op de enorme groei van mobiliteit en in het bijzonder het gebruik van openbaar vervoer. RET probeert het de reizigers zo gemakkelijk mogelijk te maken. Uiteindelijk moet het reizen met het openbaarvervoer net zo makkelijk gaan als met de auto. Betalen wordt straks nog makkelijker via de telefoon of horloge en met een app is het straks heel eenvoudig om het vervoer te combineren.

De samenleving beweegt veel sneller dan dat de overheid weet mee te bewegen. Er is sprake van een enorme groei. De vraag is hoe voldoen we als overheid en vervoersbedrijven aan die vraag. Je ziet dat de reiziger gebruik wil maken van het openbaar vervoer als de kwaliteit maar goed is, de frequentie hoog is en als het vervoer er is, waar je het nodig hebt.

Arno Bonte, wethouder van Rotterdam, gaat voor een schone lucht, minder afval en schone energie. Volgens hem is het een uitdaging hoe we de komende jaren de verschuiving gaan maken naar andere vormen van energie. Het zal een andere inrichting van onze samenleving betekenen, een andere manier van inrichting van ons dagelijks leven. Dat moet op een manier dat het voor iedereen leuker en mooier wordt. Met het Rotterdams Klimaatakkoord gaan we op zoek naar maatregelen waar partijen uit de stad voordeel uithalen. We gaan de energietransitie benutten voor meer bedrijvigheid, voor meer werkgelegenheid, maar uiteindelijk ook voor een mooiere stad. Er zijn vijf klimaattafels ingericht waarbij de tafel van mobiliteit zal worden voorgezeten door professor Derk Loorbach.

Aan het einde van het congres concludeerden de meeste aanwezigen dat duurzaamheid in mobiliteit een absolute noodzaak is. Hierbij is bewustwording over het gebruik, bezit en beschikbaar stellen van vervoersmiddelen van groot belang. Tevens is samenwerking een must. Het gaat er nu vooral om dat we het met elkaar doen.

Download het hele artikel via deze link.