R10 Mobiliteitscongres

Eén van de meest knellende problemen van onze regio werd besproken in het bruisende hart van Rotterdam: de mobiliteit en de bereikbaarheid van de stad. Prominente inleiders deelden onder leiding van Cees Vingerling hun visie over dit probleem. Mede door de 135 deelnemers werd dit congres een groot succes.

Verschillende partijen houden zich bezig met dit vraagstuk. Zowel overheden als het bedrijfsleven zijn gebaat bij een oplossing van dit vraagstuk. Samenwerking kan ons hierbij verder helpen. De Nederlandse Consul-Generaal (Antwerpen) Bert van der Lingen presenteerde verschillende maatregelen en plannen rondom mobiliteit. Onder het thema ‘combi-mobiliteit’ tracht men een visie op multimodale bereikbaarheid te ontwikkelen om mensen uit de auto te krijgen. Bied vrije keuzes aan, stel de gebruiker centraal, ondersteun bij het kiezen voor alternatieven zowel aan werknemers als werkgevers, zorg voor gebruiksgemak en stimuleer groepsinitiatieven.

Samenwerking op landelijk niveau tussen Nederland en België krijgt gestalte in het gezamenlijk inzetten van uitvoeringscapaciteit, het bundelen van innovatieve bouwmethodes en kennisuitwisseling van omgevingsmanagement. Rotterdam en Antwerpen werken al samen op mobiliteitsgebied bij het onderzoek Corridor Rotterdam-Antwerpen. Hierbij wordt gekeken hoe in deze regio’s de economische concurrentiekracht kan worden vergroot door het verbeteren van de bereikbaarheid.

“We moeten maatschappelijk overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering.”

Volgens Prof. Dr. Derk Loorbach moeten we maatschappelijk overtuigd zijn van de noodzaak tot verandering, in de mobiliteitssector moeten zelfstandige en vrijwillige innovaties plaatsvinden en moet er een behoefte tot verandering zijn. De missie is in 2030 emissieloze deelmobiliteit in Rotterdam toegankelijk en betaalbaar maken. Gedeelde en schone mobiliteit moet de norm zijn.

Ruud Vat (oprichter en oud-directeur van Neele-Vat Logistics B.V.) waarschuwde dat niet alleen de binnenstad aandacht nodig heeft, maar ook de haven. In de haven moeten er naar flexibele mogelijkheden voor mobiliteit worden gezocht, want bijvoorbeeld het openbaarvervoer werkt niet in de afgelegen gebieden.

Petra de Jongh – directeur van Erasmus MC – stimuleert werknemers om het openbaarvervoer te gebruiken. Maar 8% van de werknemers komt nog met de auto. Ze maken het financieel aantrekkelijk om voor alternatieven te kiezen.

Als laatste kwam Roger Demkes aan het woord. Hij is de directeur van De Verkeersonderneming. Zij zoeken naar ‘mobiliteitsgeluk’, naar samenhang tussen werkgevers en de overheid, naar eigen initiatief en gemeenschappelijk belang. Zij zoeken heel concreet naar het met elkaar oplossen van de file- en mobiliteitsproblemen. Gedragsverandering ontstaat pas als er bewustwording en acceptatie bestaat.

Vervolgens konden de deelnemers vragen stellen aan de inleiders. Kortom, het was een geslaagde avond in het Inntel Hotel!

Download het hele artikel via deze link.