Portfolio Description

De Verkeersonderneming

“Wij willen Rotterdam
graag bereikbaar maken en houden.”

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam

Stakeholderstafels

Hiertoe treffen bestuurders, ondernemerskoepels en werkgevers elkaar periodiek voor een informeel overleg. Daarbij worden strategische en tactische zaken betreffende bereikbaarheid en mobiliteit met elkaar besproken. Dit noemen wij de Stakeholderstafel. Deze tafel bestaat uit een vertegenwoordiging van lokale overheden, Provincie, Rijkswaterstaat, ondernemerskoepels en enkele grote werkgevers. Bijvoorbeeld voor de regio Voorne Putten Haven, voor de stad Rotterdam en voor de regio Drechtsteden. Namens De Verkeersonderneming vervult Vingerling & Partners hierbij de rol van onafhankelijk voorzitter. Dat overheden samen met het bedrijfsleven zich optimaal inspannen om de regio bereikbaar te houden is van cruciaal belang.

Congressen

In opdracht van De Verkeersonderneming organiseert Vingerling & Partners samen met VNO NCW en Port of Business tweemaal per jaar een zogenaamd R10 Congres. Tijdens zo’n congres worden mobiliteitsvraagstukken besproken door verschillende prominente inleiders. Inspiratie, inzichten delen en netwerken. Werkgevers doen daar hun voordeel mee.

Omgevingsmanagement

Binnen het publieke segment groeit het belang van een goed uitgevoerd omgevingsmanagement. Als er grote projecten of veranderingen op stapel staan, dan is het creëren van een breed gedragen gebiedsvisie van essentieel belang. Vingerling & Partners wil u daar graag bij van dienst zijn. Zo voeren wij bijvoorbeeld voor De Verkeersonderneming (met partijen als Rijkswaterstaat, MRDH, Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam) gebiedsregie voor de regio Rotterdam Zuidoost. Hierdoor wordt de samenwerking van stakeholders bevordert om tot een slimmere en beter bereikbare regio te komen. Hierbij blinkt Vingerling & Partners uit in het bouwen van duurzame relaties en scheppen wij ruimte voor nieuw perspectief.

Community Building

Sommige projecten verlopen beter als er rondom een compelling event een community wordt opgestart. Zoals destijds bijvoorbeeld rondom de renovatie van de Maastunnel. Grote werkgevers en publiekstrekkers werkten daarbij samen om gedurende deze renovatie de stad goed bereikbaar te houden. Dit doen zij door bezoekers, medewerkers en leveranciers te wijzen op alternatieve routes en vervoersmogelijkheden. Community building is een vak apart. Ook daarbij is Vingerling & Partners u graag van dienst.

Over ‘De Verkeersonderneming’

De Verkeersonderneming wil Rotterdam-Rijnmond graag bereikbaar houden. Ruim twaalf jaar geleden werd De Verkeersonderneming opgericht door Rijkswaterstaat, MRDH, Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam, om tijdens de aanpak van de A15 de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid te bevorderen. Inmiddels gaat het allang niet meer over de A15, maar praten verschillende partijen over mobiliteit in de breedste zin van het woord. Het is de wens dat de reiziger de juiste keuzes maakt en dat de doorstroming optimaal blijft. Samen met diverse stakeholders zet De Verkeersonderneming zich in voor een betere bereikbaarheid van deze regio.

Nieuws van De Verkeersonderneming

De Verkeersonderneming: met elkaar op weg voor een betere mobiliteit in de regio


Onze Haven is hèt magazine over DE Haven. In de editie van januari 2020 komen Roger Demkes en Cees Vingerling aan het woord over het belang dat overheden samen met het bedrijfsleven de regio bereikbaar houden.

Lees meer

R10 Mobiliteitscongres


Wat kunnen steden als Rotterdam en Antwerpen van elkaar leren qua mobiliteitstransitie? Dit en meer werd besproken tijdens het R10 Mobiliteitscongres van november 2019:

Lees meer

‘Met elkaar de stad bereikbaar houden’


Andere vormen van mobiliteit zijn onmisbaar en vaak nog aantrekkelijk ook. Samen met het MKB wordt daar vooruitgang in geboekt.

Lees meer